Πακέτα για Ιδιώτες

Προσωποποιημένα Online μαθήματα με απασχόληση 10 -15 λεπτά την ημέρα

Online μαθήματα Αγγλικών

Online μαθήματα

Αγγλικών

Online μαθήματα

Γαλλικών

Online μαθήματα

Ισπανικών

Online μαθήματα

Γερμανικών

Basic 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -30%

14

Έως 5 μαθήματα την εβδομάδα

Εξατομικευμένο παιδαγωγικό περιεχόμενο

Χώρος χρήστη στο διαδίκτυο

Αξιολόγηση Επιπέδου

Αυθεντικές πολιτιστικές αναφορές

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης

Premium

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -30%

21

Έως 5 μαθήματα την εβδομάδα

Εξατομικευμένο παιδαγωγικό περιεχόμενο

Χώρος χρήστη στο διαδίκτυο

Αξιολόγηση Επιπέδου

Αυθεντικές πολιτιστικές αναφορές

Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης

PRO

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -30%

35