Πακέτα για Ιδιώτες

Προσωποποιημένα Online μαθήματα με απασχόληση 10 -15 λεπτά την ημέρα

Online μαθήματα Αγγλικών

Online μαθήματα

Αγγλικών

Online μαθήματα

Γαλλικών

Online μαθήματα

Ισπανικών

Online μαθήματα

Γερμανικών

Basic Πακέτο

14

Premium Πακέτο

21

PRO Πακέτο

35